Skip to content

konferencja prasowa

„Polska wódka

- co o niej wiemy?”

Z okazji 13 stycznia - [nieoficjalnego]

Dnia Polskiej Wódki!

Jeśli mają Państwo pytania do Prelegentów, prosimy zadać je za pośrednictwem czatu. Prowadząca przekaże je Prelegentom. Odpowiedzą na żywo lub drogą mailową.

Agenda konferencji:

10.00 – start konferencji
10:00Elżbieta Kwiecińska-Prysłopska – rozpoczęcie wydarzenia
10:05Andrzej Szumowski – przedstawienie wyników badania o świadomości i wiedzy Polaków o Polskiej Wódce oraz komentarz.
10:25Magdalena Głodek – Naczelnik Wydziału Systemów i Programów Jakości, Departament Systemów Jakości Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
10:35Andrzej Romaniuk – Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych
10:45Bogdan Gałązka – Specjalista z zakresu rekonstrukcji historycznej, marketingu kultury, organizacji inicjatyw związanych z promocją turystyki, konsultant w projektach naukowych
10:55Elżbieta Kwiecińska-Prysłopska – pytania od mediów
11:00 – zakończenie wydarzenia

Prowadząca:

Elzbieta K-P 450x450

Elżbieta Kwiecińska-Prysłopska

Dyrektor Generalna Stowarzyszenia Polska Wódka, współautorka warstwy merytorycznej wystawy stałej w Muzeum Polskiej Wódki, twórczyni i jedna z prowadzących cyklu „Rozmowy o Polskim Stole", koordynatorka kampanii „Pływam bez promili”. Z branżą spirytusową związana od ponad 15 lat.

Gośćmi konferencji są:

Magdalena Glodek 450x450

Magdalena Głodek

Naczelnik Wydziału Systemów i Programów Jakości w Departamencie Systemów Jakości Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Absolwentka stosunków międzynarodowych na Wydziale Prawa i Administracji UAM i podyplomowych studiów prawa własności intelektualnej na UW.

Od ponad 15 lat zajmuje się tematyką rejestracji i Ochrony Oznaczeń Geograficznych w sektorze rolno-spożywczym. Odpowiedzialna za przebieg krajowej procedury oceny wniosków o rejestrację chronionych nazw pochodzenia, chronionych oznaczeń geograficznych i gwarantowanych tradycyjnych specjalności. Ekspert krajowy podczas audytów DG SANTE, prelegent podczas wielu krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów, wykładowca w ramach inicjatywy Komisji Europejskiej Better Training for Safer Food z zakresu oznaczeń geograficznych.

Andrzej Romaniuk 450x450

Andrzej Romaniuk

Urodzony 18 lipca 1956 roku. Absolwent Akademii Rolniczej w Poznaniu.

Z dniem 17 maja 2016 roku powołany na stanowisko Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych.

Od czerwca 2006 r. do maja 2016 r. Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor JHARS.

W latach 1998 - 2002 Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej. Posiada także ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu zakładami przetwórstwa spożywczego.

Bogdan Galazka 450x450

Bogdan Gałązka

Specjalista z zakresu rekonstrukcji historycznej, marketingu kultury, organizacji inicjatyw związanych z promocją turystyki, konsultant w projektach naukowych.

Obecnie w trakcie uzyskania tytułu doktora na Wydziale Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu. Jest autorem publikacji naukowych, książek, uczestnikiem konferencji naukowych i popularnonaukowych, wykładowcą (m.in. dla Uniwersytetu w Lejdze (Holandia), Ambasady Polskiej w Jordanii, Muzeum Okręgowego w Toruniu, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie). Prowadził Gothic Cafe na Zamku w Malborku wyróżnioną przez Gault & Millau.

Andrzej Szumowski 450x450

Andrzej Szumowski

Andrzej Szumowski swoją 25-letnią karierę zawodową rozpoczął w Ministerstwie Współpracy Gospodarczej z Zagranicą. W 1994 r. objął funkcję Pełnomocnika Zarządu Agros Holding S.A. W 1997 r. został mianowany Podsekretarzem Stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. W roku 1998 był doradcą Szefa Kancelarii Prezydenta RP. Do 2001 r. sprawował również funkcję Doradcy Prezesa spółek Polkomtel S.A. oraz Agros Holding S.A.

W 2001 r. Andrzej Szumowski objął stanowisko Dyrektora Komunikacji, a później Dyrektora Public Affairs w Agros Holding S.A. W latach 2002 – 2005 był Doradcą Ministra Spraw Zagranicznych. W roku 2003 został powołany na Wiceprezesa Zarządu Wyborowa S.A. Obecnie pełni również funkcję Rzecznika Prasowego Spółki oraz Dyrektora External Affairs.

Andrzej Szumowski jest Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Polska Wódka od momentu założenia Stowarzyszenia w 2006 r. oraz Wiceprzewodniczącym Rady Głównej Związku Pracodawców „Polski Przemysł Spirytusowy”.

Andrzej Szumowski ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowe Studia Public Relations w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

W przypadku dodatkowych pytań
Zapraszamy do kontaktu
kontakt dla mediów:

osoba kontaktowa

Dorota Steliga

adres e-mail

dorota.steliga@dspectrum.pl

nr telefonu

512-949-039

Prosimy o wpisanie danych użytych podczas rejestracji do konferencji.